Aktuality

TOPlist

Súčasnoť nášho zboru


Činnosť po roku 2001 postupne oslabovala a organizácia zanikla. Obec vymenovala v roku 2006 obecný hasičský zbor a z jeho členov sa vytvoril v roku 2008 opäť DHZ. Družstvo mládeže DHZ Popudinské Močidľany zatiaľ nemajú. DHZ združuje cca 30 hasičov, a to nielen z domácich radov, ale aj chlapcov z neďalekého Vrádišťa, ktorí pravidelne prispievajú ku kultúrnemu životu obce. Každoročne tiež organizujú procesiu k novej soche sv. Floriána postavenej pri kostole v Popudinách, ktorá bola slávnostne vysvätená v roku 2007. DHZ organizuje nočné hasičské preteky v areále TJ. Hasiči naďalej sídlia v hasičskej zbrojnici postavenej v roku 1958. Udržujú protipožiarnu techniku v dobrom stave, aby bola pripravená k možným zásahom, v poslednej dobe však hasiči vypomáhajú najmä v odstraňovaní následkov povodní. V roku 2009 nadviazal DHZ Popudinské Močidľany úspešnú spoluprácu a družbu s SDH (Sbor dobrovolných hasičú) Ratíškovice.


Novinkou v našom hasičskom zbore je družstvo žien. Aj v minulosti sme mali aj ženské, či mládežnícke oddiely, avšak až po dlhej odmlke prišlo až teraz k doplneniu DHZ o členov nežnejšieho pohlavia. Tieto dievčatá žijú v susednej obci Radošovce a jedna členka vo Vrádišti. Ich domovský zbor im však neposkytoval toľko priestoru pre realizáciu hasišského športu, ako si samy predstavovali a preto ich náš zbor prijal pod svoje krídla. Veríme, že v budúcnosti sa toto družstvo rozrastie aj o dievčatá, či ženy z domácich radov.


Obecný hasičský zbor

V obci pôsobia vedľa seba dva hasičské zbory. Viac ako 80-ročnú históriu má Dobrovoľný hasičský zbor (DHZ) Popudinské Močidľany , ktorého veliteľom je p. Vladimír Smaženka a v roku 2006 vznikol na základe legislatívnych požiadaviek Obecný hasičský zbor, ktorého veliteľom je p. Miroslav Caletka. Členmi dobrovoľného zboru i obecného zboru sú tie isté osoby, pričom dobrovoľný hasičský zbor má o niečo viacej členov. Na fotografii socha sv. Floriána, patróna hasičov, ktorá sa nachádza pri kostole v Popudinách (z r. 2007).