Aktuality

TOPlist

Vitajte na našej webovej stránke

Sme úprimne radi, že prekliknutím na túto internetovú adresu ste imaginárne vstúpili nielen do obce s trocha prapodivným názvom POPUDINSKÉ MOČIDĽANY, ale aj do virtuálneho sveta jednej z najstarších spoločenských organizácií, ktoré v obci dodnes pôsobia. Prostredníctvom tejto „webovky“ Vás chceme pravidelne informovať o aktivitách, ktoré Dobrovoľný a Obecný hasičský zbor Popudinské Močidľany vykonáva.

Veríme, že informácií v súvislosti s potrebou zásahu nášho zboru pri požiari, záplave, či inej živelnej pohrome bude čo najmenej a skôr Vás budeme oboznamovať s činnosťou nášho zboru v hasičskom športe, v ktorom má zbor dve družstvá (mužské i ženské), alebo o pomoci hasičov, ktorú vykonávajú v prospech svojich občanov i samotnej obce. Samozrejmosťou je pôsobenie zboru na poli kultúrnom i spoločenskom, pri usporadavaní plesov, zábav, športových dní pre deti a podobných aktivít. Veď: „nielen prácou živí je človek“.

História hasičstva v našej obci má skutočne dlhoročnú tradíciu. Prvé združenia hasičov v oboch vtedy samostatných obciach Močidľany i Popudiny spadajú do začiatočných rokov minulého storočia. Aj keď význam hasičských zborov v súčasnosti nadobúda nový rozmer, princípy zostávajú po desaťročia nezmenené. Je to najmä boj proti nespútaným prírodným živlom, kedy si uvedomujeme význam slov, že oheň i voda sú dobrými sluhami ale zlými pánmi, no je to aj princíp priateľstva, súdržnosti, spolupráce, vyznávania spoločných hodnôt, či konania dobra v prospech seba samých a komunity, ktorej sú členovia zboru súčasťou.

Vitajte teda na našej stránke a dúfame, že táto Vaša elektronická návšteva nebude tou poslednou.

DHZ a OHZ Popudinské Močidľany
Bohu ku cti, bližnému na pomoc